1.4.2016 byl ukončen
chov křepelek
i prodej vajec !!!