Výsledky

                                

                                                                                  Moje skromné výsledky.

            

          Rok.      Um.ZO  Poč.ch.    Um.OZ   Poč.ch.

           1988                  2.           37                     3.           148 

                      1993                  3.           22                    12.            70

                      1994                  2.           23                    13.            72

                      1995                  1.           22                     8.             74

                      1996                  3.           20                     8.             64

                      1997                  3.           21                    15.            71

                      1998                 10.          21                    34.            69

                      1999                  4.           17                    24.            73

                      2000                   7.          18                    26.            56

                      2001                         9.          18                    30.            55

                      2002                   6.          20                    16.            57

                      2003                   3.          15                    19.            76

                      2004                   6.          16                    27.            82

                      2005                   6.          13

                      2006                   9.          15                     39.           67

                      2007                   5.          17                     26.            63

                      2008                   5.          11                     30.            55

                              2009                   8.         16                     39.            75

                       2010                   7.         16                     23.            80

                       2011                   6.         15                     14.            72

                       2012                   3.         11                     12.            70

                       ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                           H o l u b y.                                                                                                    

             85-S-204749 Ha          1.miesto  ČSFR  Cel.výstava Holešov 1989 výkon za 2 roky

                                               1.miesto  OZ  šport  výkon za rok 

                                               1.miesto  OZ  šport  výkon za 2 roky

             84-S-134670  H          1.miesto  OZ  šport   výkon za rok

                                               3.miesto  OZ  šport   výkon za 2 roky

             80-S-5510   H            24 umiestnenia za 3 roky

             98-08-2021  Ha          2. cena národný pretek Schwerín   1999

             94-08-3784  H            1. miesto OZ výkon ročiakov

             99-08-2009  H            r. 2003   9 x  umiestnený

             00-08-2362  H            r. 2003   9 x  umiestnený

             01-08-1403  H            r. 2003  10 x  umiestnený

                   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                              Najlepšie preteky som mal v roku  1995

                      Nas.holuby       Um.holuby

                           29                    17

                           28                     8

                           33                    11

                           33                    11

                           34                    16

                           30                    14                                   Toto boli moje skromné úspechy.

                           25                    10                                                Letu  Zdar

                           33                     8

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------